kindercoach

Weerbaarheidstrainingen

Rots en Water

Het traject van Rots en Water (zie infovideo* hieronder) bevordert de positieve ontwikkeling van de sociale en emotionele vaardigheden en voorkomt en/of vermindert problemen met het zelfbeeld en het gedrag met andere leeftijdsgenoten. 

 

Fysieke oefeningen en spellen worden afgewisseld met momenten van psycho-educatie, zelfreflectie en kringgesprekken. Het leren hanteren van het Rots en Water-concept geeft kinderen meer inzicht in sociale situaties en de impact van hun eigen gedrag.  

 

‘Rots’ staat voor de eigen grenzen kunnen aangeven, zelfstandig beslissingen kunnen nemen, een eigen weg kunnen gaan. 

‘Water’ staat voor communicatie, kunnen luisteren, samen naar oplossingen kunnen zoeken, en de grenzen van anderen respecteren. 

 

 

Doorheen de sessies komen thema’s zoals veiligheid, assertiviteit, communicatie, weerbaarheid, lichaamstaal, grenzen voelen/respecteren/stellen, omgaan met pestgedrag, groepsdruk versus eigen weg gaan, mentale- en innerlijke kracht en intuïtie aan bod. 

1

Via e-mail of telefoon aanmelden. Hierna maken we een afspraak voor een korte online intake(max. 30 minuten).


Kinderen van 8 tot 12 jaar kunnen deelnemen aan dit traject.

 

o Groepstrajecten (sessies gaan door van min. 4 tot max. 6 inschrijvingen). 

 

o Individuele trajecten

 

o Gezinstrajecten

2

Er zijn acht bijeenkomsten telkens om de week.

  

o Bij groepstrajecten word jij als ouder/opvoedingsfiguur ook 2 keer verwacht mee te doen nl. bij de 4e en de 8e bijeenkomst. Bij dit traject is Fons (mijn therapiehond) nooit aanwezig.

 

o Bij individuele trajecten word jij als ouder/opvoedingsfiguur ook 2 keer verwacht mee te doen nl. bij de 4e en de 8e bijeenkomst. Bij dit traject kan Fons er soms bij zijn, indien je dit wenst.  

  

o Bij gezinstrajecten is iedereen uit het gezin aanwezig. Bij dit traject kan Fons er soms bij zijn, indien je dit wenst.  

3

Een maand na de laatste bijeenkomst, neem ik nog eens contact op om te luisteren hoe het met jouw kind gaat.

Een online intake duurt 30 minuten.

 

Een bijeenkomst duurt 60 minuten.

 

We komen in totaal 8 keer samen.

o Groepstrajecten: de prijs voor het hele traject (intake + 8 bijeenkomsten) is 130 euro.

 

o Individuele trajecten: de prijs voor het hele traject (intake + 8 bijeenkomsten) is 400 euro.

 

o Gezinstrajecten: de prijs voor het hele traject (intake + 8 bijeenkomsten) is 480 euro.

 

Andere voorwaarden kan je hier lezen.

*Infovideo Rots en Water

Vriendenprogramma

Via het programma VRIENDEN leren kinderen vaardigheden aan waarmee zij hun gedrag, gedachten en lichamelijke reacties kunnen aanpakken om zo weerbaarder te worden en angsten, piekeren en stress de baas te worden. 

 
Het programma versterkt het zelfvertrouwen, ondersteunt bij het angsten de baas worden, verbetert de weerbaarheid en zorgt voor algehele betere emotionele veerkracht om om te gaan met de uitdagende momenten in het leven. 

 

Het Vriendenprogramma is erkend door het Nederlands Jeugd Instituut en The World Health Organisation. Het is oorspronkelijk in Australië ontwikkeld onder de naam Friends Resilience programme, in nauwe samenwerking met wetenschapper en onderzoeker kinderpsychologie, Dr. Paula Barrett. 

Het Vriendenprogramma is ’evidence based’, dat wil zeggen dat het wetenschappelijk bewezen is dat het programma: 

·         depressie bij basisschoolkinderen helpt verminderen

·         de zelfregulatie van emoties verbetert

·         het positief denken versterkt

·         helpt om angsten de baas te worden

·         spanning en stress reduceert

·         het zelfvertrouwen versterkt

·         het vermogen om met stress om te gaan versterkt

·         het vermogen om met angst om te gaan versterkt

·         het vermogen vergroot om gevoelens te verwoorden

·         de weerbaarheid verstevigt

 

 

Het programma neemt kinderen en jongeren aan de hand van de letters VRIENDEN mee op reis om hun gedachten, gedrag en lichamelijke reacties beter te leren kennen en aan te pakken:

V              Voel je gevoelens 
R              Rust en ontspan 
I               In jezelf denken 
E              Een stappenplan 
N             Naasten/Netjes gedaan 
D             Doe je oefeningen 
EN           En lach en ontspan 

Meer informatie kan je vinden op de officiële vriendenprogramma website: 

https://www.vriendenprogramma.info/ 

vrienden2

Fijn! Vrienden
5-7 jaar

Het doel van Fijn Vrienden is om jonge kinderen van 5 tot 7 jaar te leren (effectiever) om te gaan met angstige, boze en verdrietige gevoelens en de emotionele veerkracht te versterken. 

 

Deze training kan zowel individueel als in groep (min. 3 – max. 6) gegeven worden.

Vrienden voor het leven
8-12 jaar

In deze cursus leren kinderen om positiever te denken en daardoor minder te piekeren.  Het versterkt de emotionele veerkracht, leert angsten de baas te worden, stress/spanningen aan te pakken, stimuleert het zelfvertrouwen, helpt een groeiende mindset te ontwikkelen en bouwt probleemoplossende vaardigheden op.  

Deze training kan zowel individueel als in groep (min. 3 – max. 6) gegeven worden.

1

Via e-mail of telefoon aanmelden.  Hierna maken we een afspraak voor een korte online intake (max. 30 minuten).

 

 Groepstrajecten:

è Fijn! Vrienden (5-7 jaar)

è Vrienden voor het leven  

(8-12 jaar)

Deze gaan enkel door indien er min. 3 en max. 6 inschrijvingen zijn. 

 

o Individuele trajecten worden gepland in overleg. 

2

Er zijn acht bijeenkomsten telkens om de week.

 

o Bij groepstrajecten word jij als ouder/opvoedingsfiguur ook bij elke sessie betrokken doordat jullie de laatste 20 minuten mee mogen doen. Er kan echter maar één ouder/opvoedingsfiguur per kind aanwezig zijn. Dit zorgt voor meer verbondenheid en zo wordt het programma meer doorleefd.

Bij dit traject is Fons (mijn therapiehond) er nooit bij. 

 

o  Bij het individuele traject is er steeds één ouder/opvoedingsfiguur aanwezig zodat jullie het traject samen doorlopen. Dit zorgt voor meer verbondenheid en zo wordt het programma meer doorleefd. 

Bij dit traject kan Fons (mijn therapiehond) er soms bij zijn, indien je dit wenst.  

3

Een maand na de laatste bijeenkomst, neem ik nog eens contact op om te luisteren hoe het met jouw kind gaat.

Een online intake duurt 30 minuten.

 

Een bijeenkomst duurt 60 minuten.

 

We komen in totaal 8 keer samen.

o Groepstrajecten: de prijs voor het hele traject (intake + 8 bijeenkomsten) is 130 euro.

 

o Individuele trajecten: de prijs voor het hele traject (intake + 8 bijeenkomsten) is 480 euro.

 

 

 

Andere voorwaarden kan je hier lezen.